Интерфейс - taavetjansen.eu

Портал за дигитални инструменти, интерфейси, архивиране.

общо

Щом заговорим за интерфейс, асоцииращо свързваме понятието с връзката със съвременната машина, чрез която се осъществява и диалога. Реално интерфейс понятието се появява през 50-те г. от миналия век и конкретно в програмите ЕИМ. С годините той търпи редица реформи и достига непознаваеми нива на прогрес, за да достигне в присъщия си вид днес. И ако в началото на създаването му той се е определял от жици в компютъра, то днес нещата са далеч по-различни. Малко след откриването му, едно десетилетие по-късно започва и неговото развитие. След още 10 години, през 70-те интерфейсът се подава и като команди в текстов вид, чрез терминално устройство. Така стартира и текстовия интерфейс за потребителя. Още едно десетилетие е нужно на технологиите, за да създадат и въведат в режим на работа графичен интерфейс Graphical User Interface. Фирмата Apple създава първият такъв като приложение в компютри Macintosh. И веднага след това Microsoft създава своят WINDOWS.…
Според това за какво основно ще бъде използван интерфейса, дали удобствата, които предоставя и начинът на работа, улеснението от ползването му и т.н. се определя и неговият избор. Често обикновеният потребител определя приложимостта на интерфейса по това дали е труден за управление или приятен за работа. Това е и водещият критерии за възприемане на един интерфейс. И това е напълно основателно, за да бъде възприета информацията от компютъра, значение има интерфейса. Често за моделиране на самата система в компютъра е нужно да се моделира интерфейса. За целта информацията в него трябва да е представена по възприемчив начин и без двусмислие. Представите за това, как би трябвало да изглежда интерфейса се моделират и от появата на виртуална реалност и мултимедия. В основата на създаването и проектирането на интерфейс са заложени още: Предвиждане на аудиторията, която ще го използва. Това дали ще се употребява главно за игри, за работа и професионални умения.…